عکس های روز دوم همایش فولادی 1401

همایش دوسالانه بومی سازی کاتالیست در فرایند احیا مستقیم آهن (NSSP2023) به طوری در روز دوم به کار خود پایان داد که از کتابچه گزارش عملکرد واحدهای فولادی بارگذاری شده با کاتالیست های شرکت نفت و گاز سرو در پایان سال 2022 میلادی رونمایی شد.

عکس های روز نخست چهارمین فولادی1401

روز نخست چهارمین همایش بومی سازی کاتالیست در صنعت فولاد به گونه ای به کار خود پایان داد که شاهد سخنرانی مدیران و متخصصان صنعت فولاد بود. در این همایش از سه محصول جدید صنعت فولاد رونمایی گردید.