چهارمین همایش دوسالانه بومی سازی کاتالیست در فرایند احیا مستقیم آهن به میزبانی شرکت نفت و گاز سرو برگزار  شد.

 جزیره کیش، 28 دی الی 1 بهمن ماه 1401 میزبان فعالان صنعت فولاد بود.

دومین همایش دوسالانۀ بومی‌سازی کاتالیست در صنعت پتروشیمی و پالایش نفت، به میزبانی شرکت دانش بنیان نفت و گاز سرو در تاریخ 22 الی 25 دی ماه 1400 و در جزیرۀ کیش برگزار می‌شود.

این همایش با حضور و مشارکت مدیران و متخصصان و صاحبانظران صنایع پتروشیمی و پالایشی از بیش از 50 مجتمع پتروشیمی و پالایشی همراه خواهد بود.
محورهای همایش 

  • خودکفایی در تولید کاتالیست‌های چرخۀ گاز سنتز با خودباوری و دانش ایرانی
  • بومی‌سازی زنجیرۀ تأمین در مسیر اقتصاد مقاومتی
  • حمایت از دانش‌های نوین با هدف بسترسازی تولید انبوه
  • توسعۀ کاتالیست در صنایع پایین‌دستی با نگاه ملی و فناورانه
  • و توسعۀ دانش فرایند در صنایع پتروشیمی و پالایش نفت

حامیان همایش دوسالانه بومی سازی کاتالیست در صنعت فولاد