ویدیو: آنچه در همایش فولادی 1401 گذشت

چهارمین همایش بومی سازی کاتالیست در فرایند احیا مستقیم آهن به میزبانی شرکت نفت و گاز سرو برگزار شد. در این همایش علاوه بر سخنرانی مدیران، متخصصان و بزرگان صنعت فولاد، از سه محصول جدید صنعت فولاد و نیز از نخستین قرارداد صنعتی استفاده از کاتالیست های جدید صنعتی رونمایی شد. همچنین این همایش شاهد تولد کتاب جدیدی از گزارش عملکرد واحدهای فولادی بارگذاری شده با کاتالیست نفت و گاز سرو در سال 2022 بود.

باز نشر پخش زنده همایش فولادی 1401 در رسانه ملی

بخش رونمایی از محصولات جدید شرکت نفت و گاز سرو در صنعت فولاد، از رسانه ملی به صورت زنده پخش شد. این ویدیو در این بخش قابل مشاهده است.